Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 21 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 14.06.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.06.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.06.2018 r. pod numerem 573946-N-2018.

Załączniki:

PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - Ogł. o zamów. opublik. w DzUUE.pdf
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - Ogł. o spr. przek. do UPUE.pdf
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - Ogł. o zamów. opublik. w BZP.pdf
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - SIWZ..pdf
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 01a - kryterium oceny ofert.doc
XLSWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 02 - formularz cenowy.xls
ZIPWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 03 - formularz jedz.zip
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 04 - Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 04a- instrukcja-wypeln-JEDZ-ESPD.pdf
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 05 - ośw. o przynależności do gr kapit.doc
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 08 - wykaz usług zm.doc
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 010 - oświadczenie o zatrudnieniu.doc
XLSXWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 011 harmonogram.xlsx
XLSWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 012 przykład kosztorysu ofertowego.xls
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 013 przykład przedmiaru.pdf
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 014 przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 016 przykład kalkulacji cen jedn.pdf
ATHWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 017 przykład pliku w NORMIE.ath
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 018 - zał. nr 2 do umowy.doc
DOCWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 019 - protokół przek . dok. powyk.doc
JPEGWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 020 mapa.jpeg
PDFWyk. proj. DW 417 - Lisięcice - zał. nr 021 - parametry odwiertów.pdf