Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. KUP W KM 00+000 – 1+350 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.06.2018 r. pod numerem 577555-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.


Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Nadzór Kup.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Kup.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty - Nadzór Kup.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 - Nadzór Kup.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 - Nadzór Kup.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. 3 - Ndzór Kup.xls
XLSZał. nr 02d - Formularz cenowy na Zad. 4 - Nadzór Kup.xls
DOCZał. nr 03 - Ośw. art. 25a wykluczenie - Nadzór Kup.doc
DOCZał. nr 04 - Ośw. art. 25a warunki - Nadzór Kup .doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapit - Nadzór Kup.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania innego podmiotu - Nadzór Kup.doc
DOCZał. nr 07a-07d - Wykaz usług Zad. 1, 2, 3, 4 - Nadzór Kup.doc
DOCZał. nr 08a-08d - Wykaz osób Zad. 1, 2, 3, 4 - Nadzór Kup.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt umowy - Nadzór Kup.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynn. i obow. nadzoru - Nadzór Kup.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inzyniera projektu - Nadzór Kup.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót Kup.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja projektowa Zad. 1 Kanalizacja Kup.zip
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja projektowa Zad. 2 Elektroenerg. Kup.zip
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja projektowa Zad. 3 Telekomun. Kup.zip
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja projektowa Zad. 4 - Gaz Kup.zip
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja projetowa Uzgodnienia Kup.zip
PDFZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne Kup.pdf