Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap I-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 13.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

 

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 29.06.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - chodnik-DW 378 Gnojna.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap I

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2018
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • opublikowano:
  29-06-2018 11:14
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • zmodyfikowano:
  13-07-2018 11:16
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 801
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl