Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. KUP W KM 00+000 – 1+350 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

                             

           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2, 3 i 4

W dniu 10.07.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2, 3 i 4 w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1, 2, 3 i 4 - Pełnienie Nadzoru Kup.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. 1, 2, 3 i 4 - Pełnienie Nadzoru Kup.pdf

 

                                          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 03.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Pełnienie nadzoru Kup.pdf
 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. KUP W KM 00+000 – 1+350 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA