Przejdź do treści strony WCAG

REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW_

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.07.2018 r. pod numerem 584613-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 18.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę oraz załączniki:
a) nowy kosztorys ofertowy,
b) nowy przedmiar robót.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stare, nieaktualne załączniki.

Załączniki:

PDFRemont chodnika Lubieszów - odp.1 - dodane 18.07.2018r.pdf
XLSRemont chodnika Lubieszów Zał. 02a_- NOWY kosztorys ofertowy - 18.07.2018r.xls
PDFRemont chodnika Lubieszów Zał. 02b_- NOWY przedmiar - 18.07.2018r.pdf
 

PDFChodnik Lubieszów_- ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFChodnik Lubieszów_- SIWZ.pdf
DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 01 - formularz oferty.doc

DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCChodnik Lubieszów_Zał. nr 09 - wykaz sprzętu.doc
PDFChodnik Lubieszów_Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFChodnik Lubieszów_Zał. nr 11 - STWiORB.pdf