Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 09.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF28ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA


Dnia 26.07.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z unieważnieniem postępowania.


Załączniki:
1. Pismo z unieważnieniem postępowania:

PDF28ogłwynunieważwww.pdf


UNIEWAŻNIENIE DECYZJI O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
I ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY


Dnia 16.08.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z unieważnieniem decyzji.


Załączniki:
1. Pismo z unieważnieniem decyzji:

PDF28infuwzglodwwww.pdf

 

                                                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                                                                                        OFERTY

W dniu 28.08.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Januszkowice.pdf"

Załącznik:       

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Januszkowice.pdf