Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 km 91+022 do km 92+021 w miejscowości Kopice

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2018 r. pod numerem 583551-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.


Uwaga!
Dnia 24.07.2018 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nową stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót oraz dodano mapę lokalizacyjną i mapę zasadniczą.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF30odppytzmspec1www.pdf

2. Nowa strona specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 13:

PDFPrzebudowa DW 385 w m. Kopice - SIWZstr13.pdf

3. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLSXprzebudowa-dw-385-w-m-kopice-zal-nr-02a-kosztorys-ofertowy nowy.xlsx
PDFprzebudowa-dw-385-w-m-kopice-zal-nr-02b-przedmiar nowy.pdf

4. Mapa lokalizacyjna:

PDFmapa lokalizacja.pdf

5. Mapa zasadnicza:

ZIPmapa zasadnicza.zip


Uwaga!
Dnia 24.07.2018 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nową stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przedłużono termin składania na dzień 30.07.2018 r. o godz. 11:00.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF30zmspecwww.pdf

2. Nowa strona specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 20:

PDFPrzebudowa DW 385 w m. Kopice - SIWZstr20.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_30ogłozmogłwww.pdf


Załączniki:

PDFPrzebudowa DW 385 w m. Kopice - ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
PDFPrzebudowa DW 385 w m. Kopice - SIWZ.pdf
DOCPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 01 - formularz oferty.doc
-
-
DOCPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 03 - ośw. brak podstaw wykl.doc
DOCPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 04 - ośw. spełnienie warunków.doc
DOCPrzebudowa DW 385 w m. kopice-Zał nr 05 - ośw. lista podmiotów.doc
DOCPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 06 - wzór zobowiązania.doc
DOCPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 07 - wykaz robót.doc
DOCPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 08 - wykaz osób.doc
DOCPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 09 - wykaz potencjału techn..doc
PDFPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFPrzebudowa DW 385 w m. Kopice-Zał nr 11 - STWiORB.pdf