Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN – OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W M. ŚWIERCZE WRAZ PRZEBUDOWĄ DROGI W KM 19+462,00 – 20+907,40””

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2018 r. pod numerem 588192-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Załączniki:

PDFNadzór Świercze - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFNadzór Świercze - SIWZ.pdf
DOCNadzór Świercze Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSNadzór Świercze Zał. nr 02 - wykaz badań lab..xls
DOCNadzór Świercze Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykluczenie.doc
DOCNadzór Świercze Zał. nr 04 - ośw. art. 25a warunki.doc
DOCNadzór Świercze Zał. nr 05 - lista podmiotów grupa kapit.doc
DOCNadzór Świercze Zał. nr 06 - wzór zobowiązania innego podm..doc
DOCNadzór Świercze Zał. nr 07- wykaz usług.doc
DOCNadzór Świercze Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
PDFNadzór Świercze Zał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFNadzór Świercze Zał. nr 10 - projekt umowy powierzenia danych os..pdf
PDFNadzór Świercze Zał. nr 11 - zakres czynn i obow nadzoru.pdf
PDFNadzór Świercze Zał. nr 12 - zadania inż. projektu.pdf
PDFNadzór Świercze Zał. nr 13 - przedmiar robót.pdf
ZIPNadzór Świercze Zał. nr 14 - dok. projektowa cz. 1.zip
ZIPNadzór Świercze Zał. nr 14 - dok. projektowa cz. 2.zip
ZIPNadzór Świercze Zał. nr 14 - dok. projektowa cz. 3.zip
ZIPNadzór Świercze Zał. nr 14 - dok. projektowa cz. 4.zip
ZIPNadzór Świercze Zał. nr 14 - dok. projektowa cz. 5.zip
ZIPNadzór Świercze Zał. nr 14 - dok. projektowa cz. 6.zip
PDFNadzór Świercze Zał. nr 15 - STWiORB.pdf