Przejdź do treści strony WCAG

REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW - Informacja_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W dniu 02.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu postępowania:

PDFChodnik Lubieszów_- unieważn. BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 23.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFZP-2 Remont chodnika Lubieszów_.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW_