Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 385 KM 91+022 DO KM 92+021 W MIEJSCOWOŚCI KOPICE-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 17.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 30.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF30ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 km 91+022 do km 92+021 w miejscowości Kopice

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2018
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  30-07-2018 13:58
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  17-08-2018 11:06
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 653
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl