Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W dniu 24.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o unieważnieniu postępowania:

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania - Wyk. proj. DW 417 - .pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 30.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Wyk. proj. DW 417.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

  „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice"