Przejdź do treści strony WCAG

Remont drogi wojewódzkiej nr 410 w miejscowości Kobylice-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 21.08.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFRemont drogi Kobylice - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 01.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFRemont drogi Kobylice - Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

   REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 410 W MIEJSCOWOŚCI KOBYLICE