Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice”

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 07.08.2018 r.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.08.2018 r. pod numerem 599554-N-2018.

UWAGA NR 1:

Dodano w załączeniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu. 

UWAGA NR 2:

W związku z wystąpieniem problemów technicznych dnia 09.08.2018 r., związanych z generowaniem plików PDF z ogłoszeniem zamawiający informuje, że przekazał ponownie sprostowanie ogłoszenia dnia 17.08.2018 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieścił je w załączeniu poniżej.
 

UWAGA NR 3:

W dniu 20.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ wraz z wprowadzonymi zmianami stanowiącymi poniższe załączniki:
Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 09.08.2018 r.stary, nieaktualny załącznik:
 „dokumentacja-projektowa-cz-1-1.zip” i załączono nowy PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

UWAGA NR 4:
W dniu 24.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ z informacją o wprowadzeniu zmian w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W dniu 24.08.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dot. sprostowania oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
Jednocześnie zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.08.2018 r.pod numerem 500202606-N-2018.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu nową i obowiązującą stronę nr 13 SIWZ.

Poniżej zestawienie załączników zamieszczonych w dniu 24.08.2018 r. poniżej w załaczeniu:
0) Pismo do wszystkich pobierających SIWZ z inf. o wprowadzeniu zmian w SIWZ i ogłoszeniach.
1) Nowa i obowiązująca strona nr 13 SIWZ.
2) Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

UWAGA NR 5:
 W dniu 11.09.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ z informacją o wprowadzeniu zmian w SIWZ, ogłoszenie o sprostowaniu przekazane dnia 11.09.2018 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w  dniu 11.09.2018 r. pod numerem 500218012-N-2018.
 Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu nową i obowiązującą stronę nr 27 SIWZ oraz wynikające z wprowadzonych zmian nowe załączniki:

1) Zmieniony i obowiązujący zał. nr 2b – kosztorys ofertowy Biała –Dobroszewice,
2) Zmieniony i obowiązujący zał. nr 7 – Projekt Umowy ze zmienionym zapisem § 14 ust. 16 i § 15 ust. 4.
3) Uzupełnioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
4) Uzupełnioną decyzję na wycinkę drzew.
5) Rysunek: Szczegół zjazdu na posesję.
6) Rysunek wylot przykanalików.
7) Rysunek wypust ściekowy.
8) Rysunek profil podłużny murów oporowych.
9) Zmieniony i obowiązujący kosztorys ofertowy.
10) Zmienione i obowiązujące zał. nr 14 – przedmiary robót.
11) Sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE.
12) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamawiającego zamieszczone w dniu 09.08.2018 r. stare, nieaktualne załączniki:
DW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 02b - kosztorys ofertowy Biała-Dobroszewice
DW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 07- projekt umowy
DW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 014 - przedmiary robót

UWAGA NR 6:
 W dniu 12.09.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytania zadane przez wykonawcę :

Załączniki:

PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 12-09-2018 .pdf
 

PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 11-09-2018.pdf
PDFOgł. - sprost. ogł. opublik. w DzUUE_dodano 11-09-2018.pdf
PDFOgł. o zm. ogł. BZP_dodano 11-09-2018.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 27 SIWZ.pdf
XLSDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 02b -nowy kosztorys ofertowy Biała-Dobroszewice..xls
PDFDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 07- nowy projekt umowy.pdf
PDFDecyzja na wycinkę drzew.pdf
PDFDecyzja środowiskowa.pdf
PDFRys 6_2 Szczegół zjazdu na posesję.pdf
PDFRys 8 WYLOTU PRZYKANALIKÓW.pdf
PDFRys 9 STUDNIA WPUSTOWA.pdf
PDFProfile podłużne murów oporowych Lubrza - Prudnik.pdf
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 014 - nowe przedmiary robót.zip
 

PDF0. Pismo z inf. o zmianach siwz i ogłoszeń Al. Lipowa dodane 24.08.2018 r.pdf
PDF1. Nowa i obowiązująca str. nr 13 SIWZ Al. Lipowa dodana 24.08.2018 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia prezkazane Urzędowi Publ. UE Al Lipowa dodane 24.08.2018 r.pdf
PDF3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP dodane 24.08.2018 r.pdf
 

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 20.08.2018.pdf
ZIPnowy PROJEKT WYKONAWCZY - BIAŁA - DOBRO_1 dodano 20.08.2018 r..zip
ZIPnowy PROJEKT WYKONAWCZY - BIAŁA - DOBRO_2 dodano 20.08.2018 r..zip
ZIPnowa 3. GEOLOGIA - BIAŁA - DOBRO dodano 20.08.2018 r..zip
ZIPPROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.zip
 

PDFDW 414 Aleja Lipowa - Ogł. o spr. przek. do UPUE dnia 17.08.2018.pdf
 

PDFDW 414 Aleja Lipowa - Ogł. o spr. przek. do UPUE dnia 09.08.2018 r. dodano dnia 10.08.2018 r..pdf
 

PDFDW 414 Aleja Lipowa - Ogł. o zamów. opublik. w DzUUE.pdf
PDFDw 414 Aleja Lipowa - Ogł o zam op.w BZP.pdf

PDFDW 414 Aleja Lipowa - SIWZ.pdf
DOCDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 02 - kosztorys ofertowy zbiorcze zestawienie.xlsx
XLSXDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 02a - kosztorys ofertowy Aleja Lipowa.xlsx

XLSDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 02c - kosztorys ofertowy Lubrza Prudnik .xls
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 03 - formularz jedz.zip
PDFDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 04 - instrukcja-wypeln-jedz.pdf
PDFDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 04a- instrukcja-wypeln-JEDZ-ESPD.pdf
DOCDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 05 - ośw. o przynależności do gr kapit.doc
DOCDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

PDFDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 07a - projekt umowy powierzenia danych osobowych.pdf
DOCDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 09 - Wykaz osób.doc
DOCDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 010 - Wykaz narzędzi - potencjału techniczn.doc

ZIPdokumentacja projektowa cz 1-2.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 1-2-1.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 1-3.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 1-3-1.zip
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 011 -dok. projek. cz 2-1.zip
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 011 -dok. projek. cz 2-2.zip
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 011 -dok. projek. cz 2-3.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 2-4.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 2-5.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 2-5-1.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 2-5-2.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 3-1.zip
ZIPdokumentacja projektowa cz 3-2.zip
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 012 -specyfikacje techniczne.zip
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 013 - uzgodnienia cz. 1.zip
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 013 - uzgodnienia cz. 2 .zip
ZIPDW 414 Aleja Lipowa - zał. nr 013 - uzgodnienia cz. 3.zip