Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 9. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901”-INFORMACJA

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W dniu 04.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o unieważnieniu postępowania.

PDFinformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 20.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 9. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901”

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2018
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  20-08-2018 13:19
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  04-10-2018 10:48
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 572
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl