Przejdź do treści strony WCAG

„Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 - w podziale na zadania”

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 8 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 23.08.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 27.08.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Załączniki:

PDFDostawa soli - Ogłoszenie o zamówieniu DUUE.pdf
PDFDostawa soli - Ogł. o spr. przek. do UPUE dnia 27.08.2018 r..pdf
PDFDostawa Soli - SIWZ.pdf
DOCDostawa soli - Zał nr 01 - formularz oferty.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 02a - formularz cenowy - Zad 1.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 02b - formularz cenowy - Zad 2.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 02c - formularz cenowy - Zad 3.doc
ZIPDostawa soli - Zał nr 03 - formularz JEDZ (espd-request.xml),.zip
PDFDostawa soli - Zał nr 04 - instrukcja JEDZ.pdf
PDFDostawa soli - Zał nr 04a - instr-el-narz.-do-wypeln-JEDZ-ESPD.pdf
DOCDostawa soli - Zał nr 05 - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy .doc
DOCDostawa soli - Zał nr 06 - wzór zobowiązania.doc
DOCDostawa soli - Zał nr 07 - wykaz dostaw.doc
PDFDostawa soli - Zał nr 08 - projekt umowy.pdf