Przejdź do treści strony WCAG

stanowiska ds. finans. - księg. WA.1040.7.2018 wyniki

Strona archiwalna

 

 

WA.1040.7.2018

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

 

Stanowisko ds. finansowo-księgowych

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu wybraną kandydatką do zatrudnienia jest Pani Jolanta Kostecka zamieszkała w Opolu.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka w pełni odpowiada profilowi określonemu na tym stanowisku pracy i uzyskała znacznie ponad połowę wymaganych punktów.