Przejdź do treści strony WCAG

REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 W MIEJSCOWOŚCI GRUDYNIA MAŁA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.09.2018 r. pod numerem 620090-N-2018.

Załączniki:

PDFRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała - SIWZ.pdf
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała - zał-nr-01-formularz-oferty.doc
XLSXRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała -zał-nr-02- kosztorys ofertowy.xlsx
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała -zał-nr-03-ośw. wyk. o br.pods. wykl (1).doc
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała -zał-nr-04-ośw. wyk. o speł. war. udz. w post..doc
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała -zał-nr-05-ośw. o przyn. do gr. kapitałowej.doc
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała -zał-nr-06-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.doc
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała-zał-nr-07-wykaz-robot.doc
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała-zał-nr-08-wykaz-osób.doc
DOCRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała-zał-nr-09-wykaz-sprzetu.doc
PDFRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała-zał-nr-010-projekt-umowy.pdf
DOCXRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała-zał-nr-011-projekt umowy powierz. danych osob. - Grudynia Mała.docx
PDFRemont chodnika-DW 417 Grudynia Mała-zał-nr-012-przedmiar.pdf
PDFRemont chodnik-DW 417 Grudynia Mała -zał-nr-013-specyf.-techni..pdf