Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 27.09.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF38ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIA NR 2, 3 I 4


Dnia 04.10.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF38ogłwynwww.pdf


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIE NR 1


Dnia 10.10.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty 1.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty 1:

PDF38ogłwynwww1.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2018
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  27-09-2018 14:14
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  10-10-2018 12:45
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 495
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl