Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 - w podziale na zadania_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

W dniu 16.10.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert:

PDFDostawa soli - Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 04.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFDostawa soli - Informacja z otwarcia ofert..pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

„Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 - w podziale na zadania”