Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2018 r. pod numerem 633870-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Uwaga nr 1!

W dniu 16.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2018 r., nowe i obowiązujące strony nr  3, 8 i 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowy i obowiązujący załącznik nr 8 – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Równocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 11.10.2018 r. stary i nieaktualny załącznik nr 8.

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża   termin składania otwarcia ofert do dnia 24.10.2018 r. do godziny 10:00, jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.10.2018 r. o godzinie 10:15.

 

Uwaga nr 2!

W dniu 19.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia informujące o dokonaniu poprawki omyłki pisarskiej zawartej w piśmie z dnia 16.10.2018 r.

Załączniki:

PDFpismo do wszystkich pobier. SIWZ_dodano 19.10.2018.pdf
 

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 16.10.2018.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia_dodano 16.10.2018.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 3 SIWZ_dodano 16.10.2018.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 8 SIWZ_dodano 16.10.2018.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 20 SIWZ_dodano 16.10.2018.pdf
DOCnowy i obowiązujący zał nr 8 - wykaz osób_dodano 16.10.2018.doc
 

PDFNadzór Dobrodzień - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFNadzór Dobrodzień - SIWZ.pdf
DOCNadzór Dobrodzień Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSNadzór Dobrodzień Zał. nr 02 - wykaz badań.xls
DOCNadzór Dobrodzień Zał. nr 03 - ośw. art. 25a-brak podst. wykl..doc
DOCNadzór Dobrodzień Zał. nr 04 - ośw. art. 25a-spełn. warunków.doc
DOCNadzór Dobrodzień Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCNadzór Dobrodzień Zał. nr 06 - wzór zobow. innego podm..doc
DOCNadzór Dobrodzień Zał. nr 07 - wykaz usług.doc

PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 10 - proj. umowy powierz. danych.pdf
PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 11 - zakres czynn. i obow. nadzoru.pdf
PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 12 - zadania inżyniera projektu.pdf
PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 13 - przedmiar - obwodnica dobrodzienia.pdf
PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 13 - przedmiar - rondo turbinowe.pdf
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - b. sanitarna cz 1.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - b. sanitrana cz 2.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - dec. i uzgodnienia.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - doc. org. ruchu.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - drogówka cz 1.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - drogówka cz 2.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - elektroen.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - geologia.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - inżynieria.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - melioracje.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - rondo turbinowe cz 1.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - rondo turbinowe cz 2.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - telekomunikacja.zip
ZIPNadzór Dobrodzień Zał. nr 14 - dok. projektowa - zieleń.zip
PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 15 - specyfikacje techniczne cz 1.pdf
PDFNadzór Dobrodzień Zał. nr 15 - specyfikacje techniczne cz 2.pdf
 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-10-2018
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  11-10-2018 14:49
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  19-10-2018 10:39
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 614
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl