Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 3: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414: ALEJA LIPOWA, LUBRZA-PRUDNIK, BIAŁA-DOBROSZEWICE"

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2018 r. pod numerem 639316-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.

Załączniki:

PDFNadzór DW 414 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFNadzór DW 414 - SIWZ.pdf
DOCNadzór DW 414 Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSNadzór DW 414 Zał. nr 02 - wykaz badań.xls
DOCNadzór DW 414 Zał. nr 03 - ośw. art.25a brak podst. wykl..doc
DOCNadzór DW 414 Zał. nr 04 - ośw. art-25a spełn. warunków.doc
DOCNadzór DW 414 Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCNadzór DW 414 Zał. nr 06 - wzor zobow. innego podm..doc
DOCNadzór DW 414 Zał. nr 07 - wykaz usług.doc
DOCNadzór DW 414 Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 10 - proj. umowy powierz. danych.pdf
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 11 - zakres czynn. i obow. nadzoru.pdf
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 12 - zadania inż. projektu.pdf
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 13 - przedmiary robót.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dok-projek-cz-2-1.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dok-projek-cz-2-2.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dok-projek-cz-2-3.zip
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dok.proj. decyzja-na-wycinke-drzew.pdf
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dok.proj. decyzja-srodowiskowa.pdf
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-1-2.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-1-2-1.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-1-3.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-1-3-1.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-2-4.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-2-5.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-2-5-1.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-2-5-2.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-3-1.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - dokumentacja-projektowa-cz-3-2.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - geologia-Biala-Dobro..zip
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 14 - profile-podl.-murow-opor.-Lubrza-Prudnik.pdf
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - proj.-wyk.-Biala-Dobro_1.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - proj.-wyk.-biala-dobro_2.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - projekt-stalej-org.-ruchu.zip
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 14 - rys-6_2-szczegol-zjazdu-na-posesje.pdf
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 14 - rys-8-wylotu-przykanalikow.pdf
PDFNadzór DW 414 Zał. nr 14 - rys-9-studnia-wpustowa.pdf
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - uzgodnienia-cz-1.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - uzgodnienia-cz-2.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 14 - uzgodnienia-cz-3.zip
ZIPNadzór DW 414 Zał. nr 15 - specyfikacje-techniczne.zip