Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. BOGUCHWAŁÓW”-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 29.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF37ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. BOGUCHWAŁÓW”


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dnia 30.10.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu postępowania.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o unieważnieniu postępowania:

PDF37ogłwynunieważwww.pdf

 

 

Metryczka
  • wytworzono:
    29-10-2018
    przez: Bartosz Różycki
  • opublikowano:
    29-10-2018 13:46
    przez: Bartosz Różycki
  • zmodyfikowano:
    30-10-2018 13:34
    przez: Bartosz Różycki
  • podmiot udostępniający:
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
    odwiedzin: 455
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl