Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 3: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414: ALEJA LIPOWA, LUBRZA-PRUDNIK, BIAŁA-DOBROSZEWICE" - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 26.11.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFNadzór DW 414 - wyniki BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 31.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFZP-2 Nadzór DW 414.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 3: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414: ALEJA LIPOWA, LUBRZA-PRUDNIK, BIAŁA-DOBROSZEWICE"