Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019 Rok

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2019r.:

 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Infrastruktury i Gospodarki - Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Poprawa dostępności do węzłów autostradowych A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10.

3. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8 - 716,93 ÷ 11+141,00.

4. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu - kontrola w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska na etapie oddania do użytkowania Obwodnicy Malni i Choruli.

5. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu - Sposób wykorzystania i wykonania wniosków pokontrolnych sformułowanych w następstwie kontroli "Dokonywanie zakupów do 30 tyś. euro przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych".

6. . Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 - Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka nr 454 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie w km od 43+420 do 45+800.

7. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Audytu - Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe i pozostałe środki trwałe.

8. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 - "Poprawa dostępności do węzłów autostradowych A4 Gogolin i Olszowa. Etap 14 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna w km 0+026,43 do km 2+478,82"