Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020 Rok

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2020r.:

1. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 - Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901.

2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 - Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszewice.

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska na etapie oddania do użytkowania inwestycji Budowa Ronda Turbinowego na skrzyżowaniu DK 46 i DW 901 w km 15+810 w Dobrodzieniu.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych - kontrola planowa trwałości projektu " Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap I:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna od km 1+144 do km 3+893".

5. Sejmik Województwa Opolskiego - Kontrola wydatków bieżących i majątkowych w Dziale 600 rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie".

6. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Audytu - Kontrola prawidłowości dokonywania wydatków oraz stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA - I.1711.20.2019.MZ z dnia 15.01.2020r.

7. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Infrastruktury i Gospodarki - Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.