Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Rok

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2021r.:

1. Archiwum Państwowe w Opolu - Kontrola archiwum zakładowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.

2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 - Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa dw 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950 - 43+420 oraz ciągu pieszo - rowerowego w km 44+50 - 44+687.

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - dotyczy drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Dziergowice.

4.Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Infrastruktury i Gospodarki - Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

5. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych - kontrola planowa trwałości projektu "Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17".

6. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu - kontrola doraźna wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2018-2021.

7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem - dotyczy drogi wojewódzkiej nr 408 na wysokości K. Koźla, przy Alei Róż.