Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 ROK

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2022r.:

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu - Kontrola utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich w ciągu dróg samorządowych.

2. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu - Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bhp, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 października 2022r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Infrastruktury i Gospodarki - Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Audytu - Kontrola rozrachunków z tytułu zobowiązań. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.17.2020.DC z dnia 10 marca 2021r.

5. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Funduszy Europejskich - kontrola projektu pn. "Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz od km 19+069,75 - 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00".