Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023 Rok

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2023r.:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Funduszy Europejskich - kontrola projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin-Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700,00 oraz na odc. Tułowice-Tułowice Małe w km 3+500 do km 4+918.

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - kontrola w zakresie ochrony środowiska "Przebudowa drogi wojewódzkiej 414 Prószków - Przysiecz".

3. Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich - kontrola projektu pn. "Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa".

4. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Infrastruktury i Gospodarki - Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

5. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów:

- Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa dw nr 408 w m. Ortowice w km 12+193,92-14+300.

- Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa dw 414 na odcinku Prószków-Przysiecz od km 19+069,75-21+058,7 oraz dw nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00.

- Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa dw 416 w m. Kietrz do granicy województwa.

- Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu.