Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2009 r.

1. Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie w km 26+339,55 – 29+587,26 wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 26+031,57 – 26+339,55”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.   „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     24.06.2009 r. do 25.08.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  7,12 mln PLN, w tym 5,66 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • przebudowę drogi na odcinku 3,555 km,
 • przebudowa przejazdu kolejowego,
 • budowę zjazdów na drogi leśne,
 • budowę przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę skrzyżowania zwykłego na skanalizowane.

 
2.  Nazwa projektu:  „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego, kategoria obiektów: XXV- drogi, XXVI – sieci kanalizacyjne, XXVIII – obiekty mostowe”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.   „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     18.05.2009 r. do 25.09.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   2.54 mln PLN w tym 2,15 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013
Zakres zadania obejmował:
 • długość przebudowywanego odcinka: 576 mb,
 • przebudowę korpusu drogowego na długości 325 m,
 • budowę chodnika o szerokości 2,0 m na długości 565 mb,
 • budowę nowej nawierzchni drogowej 5 730 m2,
 • powierzchnię poszerzeń 288 m2,
 • budowę kanalizacji deszczowej na dł. 493 mb,
 • budowę separatora – 1 szt.

3.   Nazwa projektu:   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory km 17+226,00 – km 18+766,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.   „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     01.07.2009 r. do 15.12.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   4,92 mln PLN, w tym 4,18 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • przebudowę drogi na odcinku 1,540 km,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku 1,540 km,
 • przebudowę zatok autobusowych – 4 szt.,
 • kolektor kanalizacji deszczowej: 1813,30 m,
 • separatory – 2 szt.