Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2012 r.

1.     Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I”

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       28.10.2011 r. do 23.11.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 30,36 mln PLN, w tym 25,80 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi na odcinku 7,5695 km (poszerzenie drogi),
 • budowę obustronnych poboczy,
 • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
 • budowę przepustów drogowych,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
 • budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz zatok autobusowych,
 • budowę parkingu z miejscem do ważenia pojazdów,
 • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami chłonno – odparowującymi, rowy odwadniające),
 • przebudowę sieci wodociągowej, linii energetycznej i oświetlenia oraz sieci telekomunikacyjnej. 

 
2.     Nazwa projektu:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz Dzików”.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       21.10.2011 r. do 16.08.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 16,89 mln PLN, w tym 14,36 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi na odcinku 3,982 km (wymiana konstrukcji i poszerzenie drogi),
 • przebudowę mostu,
 • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
 • budowę przepustów drogowych,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
 • budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz zatok autobusowych,
 • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy odwadniające),
 • zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowę linii energetycznej i oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej.


 

 
3.  Nazwa projektu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno Bodzanowice w km 20+220–20+560, 20+860–21+480, 24+000–24+400, 26+100–26+350, 33+600–33+900 – zaprojektuj i wybuduj”

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:      30.04.2012 r. do 28.11.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 4,47 mln PLN, w tym 3,80 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • przebudowę drogi na odcinku 1.910 km,
 • przebudowę obustronnych utwardzonych poboczy,
 • budowa chodników (odcinkowo),
 • budowa zatoki autobusowej,
 • przebudowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola i drogi leśne,
 • przebudowę skrzyżowania.


 

 
4.     Nazwa projektu:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960”

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       04.07.2012 r. do 30.11.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  4,14 mln PLN, w tym 3,52 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi na odcinku 1,4 km (wymiana konstrukcji i poszerzenie drogi),
 • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
 • budowę przepustów drogowych,
 • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową i gminną,
 • budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz zatok autobusowych,
 • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa , rowy odwadniające),
 • zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowę linii energetycznej i oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej.