Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2014 r.

1. „Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Wartość zadania:                                                      26 684 937.41 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        22 682 196.79  zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                           4 002 740.62 zł brutto

Czas realizacji: 18.09.2013 - 09.10.2014

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 3,7 km
Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy KR 4, Typ przekroju: drogowy (lokalnie półuliczny i uliczny).

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- budowę jezdni o szerokości 7,00 m,
- budowę skrzyżowań – 5 szt.,
- budowę nowych dróg zbiorczych,
- budowę nowych rowów,
- wzmocnienie istniejących nawierzchni drogowych,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
- wyspy spowalniające ruch pojazdów, - aktywne oznakowanie o stałej i zmiennej treści, - chodniki i ścieżki rowerowe,
- oświetlenie,
- kocie oczka,
- znak interaktywny,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów (odpowiednie kąty skrzyżowań, trójkąty widoczności, właściwy dobór rodzaju skrzyżowania w odniesieniu  miedzy innymi do natężenia ruchu).

 

 

2.  ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała od km 43+368 do km 45+210”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                        4 553 776,18 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej           3 824 920,50 zł brutto
Budżet Województwa Opolskiego                                728 855,68 zł brutto

Czas realizacji:  8.11.2013 r.  - 17.07.2014 r.

Wykonawca robót budowlanych :
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26.

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi : 1,716 km
Projekt obejmował wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
- nową konstrukcję jezdni na odc. 1,255km,
- wyremontowano konstrukcję jezdni na odc. 0,461 km
- pobocza umocniono kruszywem,
- ścieżkę pieszo rowerową o długości 1, 856 km,
- zjazdy indywidualne i publiczne.

 

 

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 29+550 - 32+000 oraz 32+500 – 34+500”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                     6 107 542,74   zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej         5 191 411,32  zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                             916 131,42  zł brutto

Czas realizacji: 18.12. 2013 - 12 .11. 2014 r.

Wykonawca robót budowlanych :
SKANSKA S.A.  ul. Gen. Józefa  Zajączka 9,  01-518 Warszawa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 4,450 km
Projekt obejmował wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
- nową konstrukcję jezdni,
- pobocza umocniono kruszywem,
- nową zatokę autobusową,
- perony (chodniki) w rejonie zatok autobusowych,
- odwodnienie drogi (rowy),
- zjazdy indywidualne i publiczne,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją (linie: elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne , linie teletechniczne)

 

 

4.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinkach: Szumirad – Chudoba w km 7+200 –  8+250 i 8+350 – 9+200, oraz w Łowoszów w km 13+295 – 14+300 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                          4 314 835,60 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej            3 667 610,26 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                                 647 225,34  zł brutto

Czas realizacji:  18.12..2014 r. – 17.10.2014 r.

Wykonawca robót budowlanych :
SKANSKA S.A.  ul. Gen. Józefa  Zajączka 9,  01-518 Warszawa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,905 km
Projekt obejmował wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z , KR 4.

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano :
- przebudowę drogi o szerokości jezdni - 6,5 m
- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szer. 1,0 m
- przebudowę zjazdów na pola, drogi leśne i do posesji
- wykonanie przebudowy istniejącego systemu odwadniającego
- przebudowę przepustów pod zjazdami
- wycinkę drzew kolidujących
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ITS